<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%><% idimovel = request("idimovel") set rsBusca = conn.execute("Select * from imoveis where idimovel = "&idimovel) %> LADEIRA MIRANDA

<%set rsFrase = conn.execute("Select * from letreiro")%> <%=rsFrase("frase")%>

 
<%=rsBusca("nome")%>
" width="270" height="195">

<%=rsBusca("nome")%>

<%=rsBusca("descricao")%>


<% strBuscaItens = "Select * from itensProdutos where idimovel = "&idimovel&"" set rsBuscaItens = conn.execute(strBuscaItens) if not rsBuscaItens.eof then %>
Lazer Completo
<%end if%> <% coluna = coluna + 1 counter = counter + 1 rsBuscaItens.movenext loop %>
<%counter = 0%> <%do while not rsBuscaItens.eof%> <% if coluna mod 3 = 0 then 'O numero 5 é a quatidade de colunas %>
item <%=rsBuscaItens("nomeItem")%>
<%end if%> <% strBuscaPerp = "Select * from decorados where idimovel = "&idimovel&"" set rsBuscaPerp = conn.execute(strBuscaPerp) if not rsBuscaPerp.eof then %>
Perspectivas Artísticas
<%end if%> <% strBuscaPlatas = "Select * from plantas where idimovel = "&idimovel&"" set rsBuscaPlatas = conn.execute(strBuscaPlatas) if not rsBuscaPlatas.eof then %>
Plantas
<%end if%> <% strBuscaestagio = "Select * from estagio where idimovel = "&idimovel&"" set rsBuscaestagio = conn.execute(strBuscaestagio) if rsBuscaestagio("ano") <> "" then %>
Estágio da Obra

<%=rsBuscaestagio("ano")%>

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
 Muro <%if rsBuscaestagio("murojan") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("murojan") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("murojan") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("murojan") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("murofev") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("murofev") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("murofev") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("murofev") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("muromar") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("muromar") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("muromar") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("muromar") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("muroabr") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("muroabr") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("muroabr") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("muroabr") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("muromaio") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("muromaio") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("muromaio") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("muromaio") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("murojun") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("murojun") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("murojun") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("murojun") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("murojul") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("murojul") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("murojul") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("murojul") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("muroago") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("muroago") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("muroago") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("muroago") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("muroset") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("muroset") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("muroset") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("muroset") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("muroout") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("muroout") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("muroout") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("muroout") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("muronov") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("muronov") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("muronov") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("muronov") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("murodez") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("murodez") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("murodez") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("murodez") = "3" then%><%end if%>
 Fundação <%if rsBuscaestagio("fundjan") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("fundjan") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundjan") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundjan") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("fundfev") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("fundfev") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundfev") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundfev") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("fundmar") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("fundmar") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundmar") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundmar") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("fundabr") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("fundabr") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundabr") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundabr") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("fundmaio") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("fundmaio") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundmaio") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundmaio") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("fundjun") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("fundjun") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundjun") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundjun") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("fundjul") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("fundjul") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundjul") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundjul") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("fundago") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("fundago") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundago") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundago") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("fundset") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("fundset") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundset") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundset") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("fundout") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("fundout") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundout") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundout") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("fundnov") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("fundnov") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundnov") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("fundnov") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("funddez") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("funddez") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("funddez") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("funddez") = "3" then%><%end if%>
 Estrutura <%if rsBuscaestagio("estrutjan") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("estrutjan") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutjan") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutjan") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("estrutfev") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("estrutfev") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutfev") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutfev") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("estrutmar") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("estrutmar") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutmar") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutmar") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("estrutabr") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("estrutabr") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutabr") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutabr") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("estrutmaio") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("estrutmaio") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutmaio") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutmaio") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("estrutjun") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("estrutjun") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutjun") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutjun") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("estrutjul") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("estrutjul") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutjul") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutjul") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("estrutago") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("estrutago") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutago") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutago") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("estrutset") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("estrutset") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutset") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutset") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("estrutout") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("estrutout") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutout") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutout") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("estrutnov") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("estrutnov") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutnov") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutnov") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("estrutdez") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("estrutdez") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutdez") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("estrutdez") = "3" then%><%end if%>
 Acabamento <%if rsBuscaestagio("acabjan") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("acabjan") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabjan") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabjan") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("acabfev") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("acabfev") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabfev") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabfev") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("acabmar") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("acabmar") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabmar") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabmar") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("acababr") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("acababr") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("acababr") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("acababr") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("acabmaio") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("acabmaio") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabmaio") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabmaio") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("acabjun") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("acabjun") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabjun") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabjun") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("acabjul") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("acabjul") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabjul") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabjul") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("acabago") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("acabago") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabago") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabago") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("acabset") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("acabset") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabset") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabset") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("acabout") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("acabout") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabout") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabout") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("acabnov") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("acabnov") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabnov") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabnov") = "3" then%><%end if%> <%if rsBuscaestagio("acabdez") = "0" then%> <%elseif rsBuscaestagio("acabdez") = "1" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabdez") = "2" then%><%elseif rsBuscaestagio("acabdez") = "3" then%><%end if%>
 
Legenda: A executar - Em execução - Concluido
 
<%end if%>
<% strBuscaFotoObra = "Select * from fotosobras where idimovel = "&idimovel&"" set rsBuscaFotoObra = conn.execute(strBuscaFotoObra) if not rsBuscaFotoObra.eof then %>
Fotos da Obra
<%end if%>
Localização

<%=rsBusca("mapa")%>


Ficha Técnica
<% strBuscaFicha = "Select * from fichatecnica where idimovel = "&idimovel&"" set rsBuscaFicha = conn.execute(strBuscaFicha) if not rsBuscaFicha.eof then %>
Cliente: <%=rsBuscaFicha("cliente")%>
Tipo do Empreendimento: <%=rsBuscaFicha("empreendimento")%>
Nome do Empreendimento: <%=rsBuscaFicha("nome")%>
Construção: <%=rsBuscaFicha("construcao")%>
Localização: <%=rsBuscaFicha("localizacao")%>
Descrição: <%=rsBuscaFicha("descricao")%>
Área Total: <%=rsBuscaFicha("area")%>
Entrega: <%=rsBuscaFicha("entrega")%>
Equipe de Projeto: <%=rsBuscaFicha("equipe")%>
Paisagismo: <%=rsBuscaFicha("paisagismo")%>
Interiores: <%=rsBuscaFicha("interiores")%>
   
<%end if%>

Equipe de Projeto
<% strBuscaequipe = "Select * from equipesprojeto where idimovel = "&idimovel&"" set rsBuscaequipe = conn.execute(strBuscaequipe) if not rsBuscaequipe.eof then while not rsBuscaequipe.eof idequipe = rsBuscaequipe("idequipe") set rsBuscaequipeNome = conn.execute("Select * from equipes where idequipe = "&idequipe) %>

" align="left">

<%rsBuscaequipe.movenext wend end if%>